header shape divider

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

PIK Vrbovec plus d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, PIK Vrbovec plus d.o.o. želi pružiti informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje, te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i  privolama.

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je PIK Vrbovec plus d.o.o., Zagrebačka 148, Vrbovec, OIB;41976933718, T +385 1 2794 777, F +385 1 2794 704, pik@pik-vrbovec.hr

2. Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

e-mail: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr, +385 1 2794 617; 0385 91 2794 262

3. Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka

Koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove, kao i sve ostale bitne informacije možete pronaći u sljedećim Obavijestima:

Obavijest o obradi osobnih podataka radnika.pdf

Obavijest o obradi osobnih podataka radnika ugovornih partnera.pdf

Obavijest o obradi osobnih podataka trećih osoba.pdf

Obavijest o obradi osobnih podataka učenika i studenata.pdf

 4. Videonadzor

PIK Vrbovec plus d.o.o. koristi videonadzor temeljem legitimnog interesa zaštite osoba i imovine.

5. Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama https://www.pik-vrbovec.hr/ koriste se tzv. kolačići (cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Na našim stranicama koriste se:

 • Strogo potrebni kolačići – uvijek aktivni (ne mogu se isključiti)
 • Analitički kolačići – mogu se isključiti
 • Funkcionalni kolačići – mogu se isključiti
 • Marketinški kolačići – mogu se isključiti

Više informacija o upotrebi kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.pik-vrbovec.hr/obavijest-o-koristenju-kolacica/

6. Načela prikupljanja i obrade osobnih podataka

PIK Vrbovec plus d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući pozitivna načela obrade osobnih podataka propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i  internim aktima Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

PIK Vrbovec plus d.o.o. je predan nastojanju da se u sklopu poslovanja prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koje je društvo dužno prikupljati poštujući pravne obveze, koji su nužni za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka ili je ispitanik dao svoju privolu za obradu podataka za određenu svrhu, ili za koje postoji legitimni interes PIK Vrbovec plus d.o.o. za obradom osobnih podataka, vodeći pri tome računa da se ne ugroze prava i slobode ispitanika, te da obrada podataka bude poštena i transparentna.

U procesu prikupljanja i obrade osobnih podataka svi sudionici procesa dužni su paziti da se prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koji su primjereni i relevantni za svrhu u koju se prikupljaju, te ograničeni samo na ono što je nužno za postizanje svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

PIK Vrbovec plus d.o.o. poduzima sve razumne mjere da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu točni i ažurni u mjeri u kojoj PIK Vrbovec plus d.o.o. raspolaže ili može raspolagati s informacijama o promjeni podataka.

7. Dostava podataka trećim osobama

PIK Vrbovec plus d.o.o. može osobne podatke dostavljati trećim primateljima u slučaju kada postoji pravna obveza dostave osobnih podataka temeljem nacionalnih ili međunarodnih propisa, ili radi zaštite prava i interesa voditelja obrade, u opsegu koji je propisan ili potreban za ostvarivanje svrhe radi koje se osobni podaci dostavljaju. Takvi primatelji su npr. tijela javne ili sudbene vlasti.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s pružateljima usluga koji temeljem posebnih ugovora pružaju određene usluge, te mogu djelovati i kao izvršitelji obrade.

PIK Vrbovec plus d.o.o. je dio Fortenova grupe d.d., te se za potrebe poslovanja može pojaviti potreba prijenosa osobnih podataka unutar grupe.

 8. Zaštita osobnih podataka

PIK Vrbovec plus d.o.o. je implementirao organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurao sigurnost obrade osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenog pristupa i obrade osobnih podataka, gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka.

Svi zaposlenici koji imaju pristup osobnim podacima obvezani su na čuvanje osobnih podataka izjavom o povjerljivosti koja ih obvezuje vremenski neograničeno.

9. Na koji način prikupljamo osobne podatke?

PIK Vrbovec plus d.o.o. osobne podatke prikuplja:

 • izravno od ispitanika kao dio ugovornih ili drugih poslovnih odnosa u kojem je ispitanik druga strana, neovisno o tome o kakvom odnosu je riječ (radni odnos, ugovori s poslovnim partnerima, prijave na natječaj z radno mjesto i sl.)
 • od trećih osoba na temelju zakonskih obveza i ovlasti
 • iz javno dostupnih izvora (npr. HZMO, HZZO, HZJZ i sl.).

10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka je određeno prisilnim propisima, internim aktima ili svrhom u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Sukladno pozitivnim propisima, određene vrste osobnih podataka PIK Vrbovec plus d.o.o. je dužan čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

U svim drugim slučajevima, kad je pozitivnim propisima ili internim aktima određeno kraće razdoblje čuvanja osobnih podataka, osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je propisano, osim ako postoji obveza duljeg čuvanja podataka u slučaju izuzimanja istih radi postojanja sudskog ili drugog procesa, u kojem slučaju se podaci čuvaju do okončanja procesa.

Ako razdoblje čuvanja nije određeno prisilnim propisom ili internim aktima, PIK Vrbovec plus d.o.o. nastoji osigurati da se podaci čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe radi koje se podaci obrađuju, te da se nakon toga na primjeren način brišu ili uništavaju.

11. Koja su prava ispitanika i kome se mogu obratiti s upitima o zaštiti osobnih podataka?

Za sva pitanja i informacije u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete se obratiti PIK – u Vrbovec plus d.o.o. i/ili službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e – mail adrese: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr

Prava ispitanika:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i može zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja, te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom.
 • Pravo na ispravak osobnih podataka – ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni.
 • Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako je ispunjen neki od uvjeta iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s čl. 21. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr

PIK Vrbovec plus d.o.o. će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti ispitanika o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatnih mjesec dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu će se ispitanik obavijestiti.

12. Izmjena Politike

Ova Politika primjenjuje se od 01.03.2024. godine i može se povremeno mijenjati. Politika privatnosti osobnih podataka dostupna je na https://www.pik-vrbovec.hr/

Politika privatnosti obrade osobnih podataka

PIK Vrbovec plus d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, PIK Vrbovec plus d.o.o. želi pružiti informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje, te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o., Zagrebačka 148, Vrbovec, OIB;41976933718, T +385 1 2794 777, F +385 1 2794 704, pik@pik-vrbovec.hr

2. Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

e-mail: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr, +385 1 2794 617; 0385 91 2794 262

3. Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka

Koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove, kao i sve ostale bitne informacije možete pronaći u sljedećim Obavijestima:

 1. Obavijest o obradi osobnih podataka radnika.docx
 2. Obavijest o obradi osobnih podataka trećih osoba.docx
 3. Obavijest o obradi osobnih podataka učenika i studenata.docx
 4. Obavijest o obradi osobnih podataka radnika ugovornih partnera.docx

4. Videonadzor

PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. koristi videonadzor temeljem legitimnog interesa zaštite osoba i imovine.

5. Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama https://pik-vrbovec.hr/ koriste se tzv. kolačići (cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Na našim stranicama koriste se:

 • Strogo potrebni kolačići – uvijek aktivni (ne mogu se isključiti)
 • Analitički kolačići – mogu se isključiti
 • Funkcionalni kolačići – mogu se isključiti
 • Marketinški kolač – mogu se isključiti

Više informacija o upotrebi kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://pik-vrbovec.hr/obavijest-o-koristenju-kolacica/

6. Načela prikupljanja i obrade osobnih podataka

PIK Vrbovec plus d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući pozitivna načela obrade osobnih podataka propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i internim aktima Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

PIK Vrbovec plus d.o.o. je predan nastojanju da se u sklopu poslovanja prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koje je društvo dužno prikupljati poštujući pravne obveze, koji su nužni za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka ili je ispitanik dao svoju privolu za obradu podataka za određenu svrhu, ili za koje postoji legitimni interes PIK Vrbovec plus d.o.o. za obradom osobnih podataka, vodeći pri tome računa da se ne ugroze prava i slobode ispitanika, te da obrada podataka bude poštena i transparentna.

U procesu prikupljanja i obrade osobnih podataka svi sudionici procesa dužni su paziti da se prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koji su primjereni i relevantni za svrhu u koju se prikupljaju, te ograničeni samo na ono što je nužno za postizanje svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

PIK Vrbovec plus d.o.o. poduzima sve razumne mjere da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu točni i ažurni u mjeri u kojoj PIK Vrbovec plus d.o.o. raspolaže ili može raspolagati s informacijama o promjeni podataka.

7. Dostava podataka trećim osobama

PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. može osobne podatke dostavljati trećim primateljima u slučaju kada postoji pravna obveza dostave osobnih podataka temeljem nacionalnih ili međunarodnih propisa, ili radi zaštite prava i interesa voditelja obrade, u opsegu koji je propisan ili potreban za ostvarivanje svrhe radi koje se osobni podaci dostavljaju. Takvi primatelji su npr. tijela javne ili sudbene vlasti.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s pružateljima usluga koji temeljem posebnih ugovora pružaju određene usluge, te mogu djelovati i kao izvršitelji obrade.

PIK Vrbovec plus d.o.o. plus d.o.o. je dio Fortenova grupe d.d., te se za potrebe poslovanja može pojaviti potreba prijenosa osobnih podataka unutar grupe.

8. Zaštita osobnih podataka

PIK Vrbovec plus d.o.o. je implementirao organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurao sigurnost obrade osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenog pristupa i obrade osobnih podataka, gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka.

Svi zaposlenici koji imaju pristup osobnim podacima obvezani su na čuvanje osobnih podataka izjavom o povjerljivosti koja ih obvezuje vremenski neograničeno.

9. Na koji način prikupljamo osobne podatke?

PIK Vrbovec plus d.o.o. osobne podatke prikuplja:

 • izravno od ispitanika kao dio ugovornih ili drugih poslovnih odnosa u kojem je ispitanik druga strana, neovisno o tome o kakvom odnosu je riječ (radni odnos, ugovori s poslovnim partnerima, prijave na natječaj z radno mjesto i sl.)
 • od trećih osoba na temelju zakonskih obveza i ovlasti
 • iz javno dostupnih izvora (npr. HZMO, HZZO, HZJZ i sl.).

10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka je određeno prisilnim propisima, internim aktima ili svrhom u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Sukladno pozitivnim propisima, određene vrste osobnih podataka PIK Vrbovec plus d.o.o. je dužan čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

U svim drugim slučajevima, kad je pozitivnim propisima ili internim aktima određeno kraće razdoblje čuvanja osobnih podataka, osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je propisano, osim ako postoji obveza duljeg čuvanja podataka u slučaju izuzimanja istih radi postojanja sudskog ili drugog procesa, u kojem slučaju se podaci čuvaju do okončanja procesa.

Ako razdoblje čuvanja nije određeno prisilnim propisom ili internim aktima, PIK Vrbovec plus d.o.o. nastoji osigurati da se podaci čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe radi koje se podaci obrađuju, te da se nakon toga na primjeren način brišu ili uništavaju.

11. Koja su prava ispitanika i kome se mogu obratiti s upitima o zaštiti osobnih podataka?

Za sva pitanja i informacije u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete se obratiti PIK – u Vrbovec plus d.o.o. i/ili službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e – mail adrese: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr

Prava ispitanika:

Pravo na pristup osobnim podacima – ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i može zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja, te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom.

Pravo na ispravak osobnih podataka – ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni.

Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako je ispunjen neki od uvjeta iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s čl. 21. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr

PIK Vrbovec plus d.o.o. će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti ispitanika o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatnih mjesec dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu će se ispitanik obavijestiti.

12. Izmjena Politike

Ova Politika primjenjuje se od 01.01.2023. godine i može se povremeno mijenjati. Politika privatnosti osobnih podataka dostupna je na https://pik-vrbovec.hr/

back to top