header shape divider

Integrirani sustav upravljanja

Sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga jamči implementirani integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću te zdravstvenom ispravnošću, sukladno međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, Codex Alimentariusa, IFS Food (standarda za auditiranje kvalitete i sigurnosti hrane za prehrambene proizvode) i IFS Logistics (standarda za auditiranje logističkih usluga).
back to top